Många träd klänger på eller alldeles intill klippkanterna och är präglade av detta. Just detta exemplar har dock gott om plats att stå på jämfört med många andra tallar som tycks lyckas växa på de allra minsta möjliga klipphyllor.