Här på klipphyllan passar det bra att ta en längre rast och njuta av landskapet för att sedan antingen återvända söderut eller som här fortsätta norrut in i det djupa och orörda skogs och myrlandskapet som präglar nationalparken.