När förmultningsprocesserna pågått tillräckligt länge i de gamla torrfurorna finns det till slut inte tillräckligt mycket ved kvar för att hålla dem stående.