När leden lämnar Måskosgårsså förändras landskapet en del och förutom tallhedar dyker allt fler små myrar upp i omgivningarna.