Efter ledkorsningen vid Boargáljávrre med anslutande led från byn Sárggavárre / Sarkavare strax öster om nationalparken tilltog också mängden mygg i luften. Kvällen började förvisso närma sig, men små vattenhål som detta intill leden lär också främja förekomsten av dylika flygfän.