På många håll längs lederna i södra delen av parken är underlaget stenigt och man får ofta hålla stort fokus på underlaget man trampar på. Här uppe på de flacka tallhedarna är det dock en fröjd att vandra fram på det jämna underlaget.