Ibland går leden upp på de små åsar som sträcker sig fram mellan små myrar och mindre vattendrag.