Efter åtta kilometers vandring från ledkorsningen vid Boargáljávrre något norr om Måskosgårsså når man alltså fram till parkens största vattendrag Muttosädno / Muddusälven som genomkorsar parken i nord-sydlig riktning.