Nog för att vattnet här strömmar fram ganska friskt, men vad som döljer sig bakom nästa krök söderut från ledens bro över älven är svårt att föreställa sig om man inte känner till det förväg.