Leden når här fram till ännu en ravindal och rundar dess norra ände. Här uppenbarar sig så nationalparkens centralpunkt, det magnifika Muddusagahtjaldak / Muddusfallet där Muttosädno / Muddusälven kastar sig 42 meter ner i Gähppogårsså för att sedan följa dalen de återstående sju kilometerna ner till utloppet i Stuor Julevädno / Stora Luleälven.