Leden mellan Skájdde och Muddusagahtjaldak / Muddusfallet är något av parkens huvudled och är på många håll bred och vältrampad.