Leden följer på lite olika avstånd Muttosädnos / Muddusälvens ravindal, och på några ställen finns möjlighet att se älven flyta fram där nere i dalbotten. Ravindalen är omkring dubbelt så lång som den tidigare besökta Måskosgårsså, men har inte riktigt lika dramatiskt stupande sidor.