2010

12 bilder
Skidtur på Stor-Råberget Bilder från en skidtur på Stor-Råberget strax nordväst om Piteå den 12 mars.


7 bilder
Försommargrönska i Rosfors Rosfors bruk mellan Sjulsmark och Klöverträsk i södra Norrbotten togs i drift 1838 och hann producera många olika slags bruksföremål unde de cirka 40 år som det hann vara i drift. Malmen kom från en lokal gruva och bruket ägdes av bönder från bygden. I dagens Rosfors finns mycket som vittnar om denna småskaliga industri, bland annat den delvis rekonstruerade masugnsbyggnaden. Bilderna här nedan togs vid ett besök i Rosfors den 23 maj, en tid då diken, vattendrag och våtmarker fylls av vackert...


9 bilder
Hemma hos hermelinerna Under en kvällspromenad observerades ett antal hermeliner i ett stenröse. Med deras snabba rörelser var det svårt att konstatera hur många, men de var inte särskilt bekymrade över den publik som följde deras kurragömmalek i håligheterna mellan stenarna.