Försommargrönska i Rosfors

Rosfors bruk mellan Sjulsmark och Klöverträsk i södra Norrbotten togs i drift 1838 och hann producera många olika slags bruksföremål unde de cirka 40 år som det hann vara i drift. Malmen kom från en lokal gruva och bruket ägdes av bönder från bygden. I dagens Rosfors finns mycket som vittnar om denna småskaliga industri, bland annat den delvis rekonstruerade masugnsbyggnaden. Bilderna här nedan togs vid ett besök i Rosfors den 23 maj, en tid då diken, vattendrag och våtmarker fylls av vackert blommande kabbleka.

Bruksmiljön i Rosfors sedd från söder.

Vårflod i Rosån.

Den rekonstruerade masugnen är den dominerande byggnaden på bruksområdet.

Blomsterprakt vid ett av vattenflödena på bruksområdet.

Vårflod vid Rosfors bruk.

Kabbleka vid Rosåns forsande vatten.

Den gamla vägen söderut mot Sjulsmark.