Kalahatten i midvinterskrud

I början av februari var Pitebygdens skogar i stor uträckning klädda i vitt efter väderlek som fått snön att fastna i trädens alla grenar. Under en tur till Kalahatten den 8 februari kunde man försvinna in i ett sagolandskap där de till viss del knotiga och vindpinade tallarna stod som helt vitklädda varelser vid sidan av skoterleden. Bergstoppen nära Kalamark i gränstrakterna mot inlandets vidsträckta skogar reser sig upp till 243 meters höjd över havet och ger vidsträckt utsikt över Norrbottens sydligaste kustland.

Redan i början av leden upp mot toppen är träden helt täckta med snö.

En tall i ny vit skepnad.

Den här lilla tallen intill skoterleden har fått en lite väl tung mössa att bära.

Apropå huvudbonad, på väg upp på hatten som har blivit en kritvit dito!

En ensam tall med fin utsikt över Pitebygden.

Vita skogsvidder norrut sett från toppens västra sida.

Vita skogsvidder och berg i fjärran.

En vit snöpelare mot den blå himlen.

Skoterleden slingar sig fram mellan de snöklädda träden strax nedanför toppen.

En yngre rakryggad tall i kritvit klädedräkt.

Vindskyddet på toppens östra sida ger vyer ut mot Bottenviken.

Den vita trädskaran i kontrast mot den blå himlen.

Vy längs skoterleden ner från toppen med Infjärdenbygden i fjärran.

Ännu en modell klädd i vitt!

Februarisolens strålar flödar.

Vy mot Piteå från Kalahatten, staden ligger vid rökpelaren och Svensbyfjärden till vänster om den.

Ännu ett utsiktsträd i branten.

Solen värmer de snötyngda grenarna, men har ännu inte makt att smälta snön.

Tid för att lämna den fina utsiktsplatsen.

Även nedfarten kantades som tidigare visats av snötyngda träd, här passeras en grillplats relativt nära landsvägen.