2011

5 bilder
Vita vidder i Lillpite Vintern 2010-2011 bjöd på en lång period med temperaturer stadigt under nollan och den snö som föll förblev fluffig även på marken. Den djupa pudersnön var svårforcerad för skidåkaren men skapade härliga vyer när januarisolen tittade fram och spred sitt ljus över de vita nejderna. Här finns några bilder från en skidtur i Lillpite den 20 januari.


20 bilder
Kalahatten i midvinterskrud I början av februari var Pitebygdens skogar i stor uträckning klädda i vitt efter väderlek som fått snön att fastna i trädens alla grenar. Under en tur till Kalahatten den 8 februari kunde man försvinna in i ett sagolandskap där de till viss del knotiga och vindpinade tallarna stod som helt vitklädda varelser vid sidan av skoterleden. Bergstoppen nära Kalamark i gränstrakterna mot inlandets vidsträckta skogar reser sig upp till 243 meters höjd över havet och ger vidsträckt utsikt över...


11 bilder
Tännforsen Ett av landets största vattenfall finns i Indalsälven ett par mil väster om Åre. Genom Tännforsen rinner älvens vatten från Tännsjön till Öster-Noren 38 meter lägre. Huvuddelen av höjdskillnaden, 32 meter, utgörs av ett lodrätt vattenfall vilket gör Tännforsen till ett imponerande skådespel. Bilderna här nedan är tagna på eftermiddagen den 13 augusti.


5 bilder
Strandfynd Några strandfynd i den mindre skalan fångade under en strandpromenad en augustikväll.


20 bilder
Lövstabruk Lövsta bruk i Norduppland har anor från 1500-tal men kom under 1600-talets första hälft att först arrenderas och sedan köpas av Louis de Geer. Bruket skulle sedan bli landets största järnbruk och därmed det största av de så kallade Vallonbruken. Ryssarna brände ner en stor del av bruket vid deras härjningar 1719, men det återupp­byggdes med den gamla gatuplanen och parken från 1600-tal. I kyrkan mitt på brukets huvudgata Stora gatan finns den berömda Cahmanorgeln från 1728 vilken också...