Tännforsen

Ett av landets största vattenfall finns i Indalsälven ett par mil väster om Åre. Genom Tännforsen rinner älvens vatten från Tännsjön till Öster-Noren 38 meter lägre. Huvuddelen av höjdskillnaden, 32 meter, utgörs av ett lodrätt vattenfall vilket gör Tännforsen till ett imponerande skådespel. Bilderna här nedan är tagna på eftermiddagen den 13 augusti.

Tännsjöns vatten strömmar ännu beskedligt österut.

Skummet tilltar när avsatsen ner mot Våmviken i sjön Öster-Noren i bakgrunden.

Vattenströmmarna vid forsnacken.

Fallet sett ovanifrån med byn Nordhallen i fjärran i bakgrunden.

Vattnet kastas ut över kanten.

Regnbågar i forsdimman nedanför utsiktsplattformen framför fallet.

Den övre tredjedelen av fallet sedd från utsiktsplattformen på en klippavsats snett framför fallet.

Vattendimma i solljus.

Forsens nedre del sedd från samma plattform.

Tännforsens 32 meter höga lodräta fall visar sin fulla prakt från området nedanför detsamma.

Fallet och forsarna nedanför detta sedda från plats nära utloppet i Öster-Noren.