Lövstabruk

Lövsta bruk i Norduppland har anor från 1500-tal men kom under 1600-talets första hälft att först arrenderas och sedan köpas av Louis de Geer. Bruket skulle sedan bli landets största järnbruk och därmed det största av de så kallade Vallonbruken. Ryssarna brände ner en stor del av bruket vid deras härjningar 1719, men det återupp­byggdes med den gamla gatuplanen och parken från 1600-tal. I kyrkan mitt på brukets huvudgata Stora gatan finns den berömda Cahmanorgeln från 1728 vilken också föranledde detta besök på bruket några dagar i mitten av september.

Norra infarten till det gamla bruksområdet.

Byggnad utanför norra porten.

Vy längs Stora gatan söderut nära norra porten.

Vy över en spegelblank damm mot bebyggelsen kring herrgården.

Lövstabruks herrgård sedd från öster.

Ridhus och ladugård sydost om herrgården.

Bebyggelsen längs södra delen av Stora gatan speglas i den södra av de två dammarna på bruksområdet.

Vy norrut längs STora gatan från södra infarten till herrgården.

Förvaltarbostaden och kyrkan mitt på Stora gatan har stora likheter till det yttre, här sedda från sydost med klockstapeln till höger.

Klockstapeln sedd från öster med kyrkan i bakgrunden till höger.

Stora gatans södra del sedd söderut.

Herrgården sedd från parken, huvudbyggnaden genomgår för närvarande fasadrenovering.

Kyrkan och klockstapeln sedda från parken.

Blomsterprakt vid vattnet framför herrgården.

Vi kliver in i kyrkan och ser först på altaruppsatsen.

Cahmanorgelns mäktiga fasad dominerar den bakre delen av kyrkan.

Det vänstra pedaltornet.

Ryggpositivet med huvudverkets centrala fasad i bakgrunden.

Det högra pedaltornet.

Orgelfasaden sedd från orgelpallen.