Majvyer från Malmberget

Rivningarna i Malmberget fortsätter i högt tempo på båda sidor av gropen. På västra sidan försvinner nu allt mer av det centrum som blev kvar när Kaptensgropen öppnade sig och delade samhället i två delar. Rivningen av Focushuset pågår, men ännu reser sig den 13 våningar höga byggnaden mot skyn. Samtidigt försvinner allt fler byggnader i kvarteren omkring höghuset, först på norra sidan där torgbebyggelsen är jämnad med marken men nu också i kvarteren närmast i söder och i öster. Här finns några bilder från eftermiddagen den 18 maj 2021.

Ännu reser sig Focushuset över Malmbergets centrumbebyggelse, men inte så länge till.

Rivningen av den låga längan längs Järnvägsgatan har påbörjats medan höghusdelen ännu står kvar.

I hörnet Gällivarevägen/Österlånggatan pågår rivning för fullt.

Byggnaden på andra sidan österlånggatan står ännu kvar, men dess dagar lär vara räknade.

Rivning pågår vid Gällivarevägen i Malmberget.

Från Tingvallsgatan har nya vyer mot Focushuset öppnat sig sedan husen längs Gällivarevägen har rivits.

Focushuset under rivning sett från Presidentgatan.

Baksidan av den lägre huslängan vid Järnvägsgatan har blivit synlig sedan Missionskyrkan har rivits.

Fasaden mot Järnvägsgatan är ännu hel, men sannolikt inte så länge till.

Focushuset reser sig mot skyn, ännu en tid.