2021

11 bilder
Midvintersol i Malmberget Några Malmbergsvyer från den 13 januari 2021 i en stunds solsken över det snötyngda landskapet. Rivningarna i centrum fortsätter och för det 13 våningar höga Focushuset närmar sig det definitiva slutet allt mer.


10 bilder
Majvyer från Malmberget Rivningarna i Malmberget fortsätter i högt tempo på båda sidor av gropen. På västra sidan försvinner nu allt mer av det centrum som blev kvar när Kaptensgropen öppnade sig och delade samhället i två delar. Rivningen av Focushuset pågår, men ännu reser sig den 13 våningar höga byggnaden mot skyn. Samtidigt försvinner allt fler byggnader i kvarteren omkring höghuset, först på norra sidan där torgbebyggelsen är jämnad med marken men nu också i kvarteren närmast i söder och i öster. Här finns...


3 bilder
Vårflod i Gällivare Efter någon vecka med relativt höga temperaturer och mycket regn har Vassara älv i centrala Gällivare stigit över sina bräddar och till stor del dränkt den gångväg som finns längs med älven. Vårfloder som dessa är inte alls ovanliga, men det är inte varje år som den stiger över vägen.