Midvintersol i Malmberget

Några Malmbergsvyer från den 13 januari 2021 i en stunds solsken över det snötyngda landskapet. Rivningarna i centrum fortsätter och för det 13 våningar höga Focushuset närmar sig det definitiva slutet allt mer.

Vinterkyla och januarisol över Malmberget och byggnaderna intill Kaptensspelet.

Snötyngda träd i januarisolen.

Vy mot Focushuset längs Bolagsvägen, nu märks det även exteriört att byggnaden håller på att rivas.

Focushuset sett från öster från Kaptensvägen.

Av bebyggelsen kring torget i Malmberget återstår inte så mycket, här pågår rivning av punkthuset på Torget 5.

Focushuset sett från väster vid korsningen Järnvägsgatan/Presidentgatan.

Detalj av västfasaden där fönster nu tas bort våning för våning uppifrån och ner.

Vy mot nordost längs Gällivarevägen vid korsningen med Tingvallsgatan.

Focushuset sett från Gällivarevägen i strålande januarisol.

Slutet är nära för Malmbergets landmärke när allt fler våningsplan gapar tomma.

Det stora trähuset på Gällivarevägen 7 har återfått något av sin gamla skönhet sedan eternitplattorna på fasaden avlägsnats.