Gearggevággi och Rissajávri (Trollsjön)

I nordligaste fjällkedjan i nära anslutning till europaväg 10 mellan Kiruna och Narvik finns ett relativt lättillgängligt och därmed mycket populärt utflyktsmål som med en ringa fysisk insats ändå leder besökaren in i ett högalpint fjällområde. Den lilla men mycket djupa och klara sjön Rissajávri har blivit känd under namnet Trollsjön och ligger längst in i änden av dalen Gearggevággi, tidigare stavat Kärkevagge, precis där hela den stora dalen dramatiskt och abrupt tar slut genom att de lodräta fjällstup som även annars omger dalen här sluter sig omkring tre av sjöns fyra sidor.

Rissajávri är väl huvudmålet för de flesta som vandrar i området, men också vägen fram till den är en storslagen upplevelse även bortsett från den storskaliga och dramatiska fjällmiljön. Gearggevággi betyder "Stendalen" direkt översatt från samiskan, och vad kan vara ett mer passande namn på en dal vars botten till stora delar är täckt av stora stenblock i stora sammanhängande och svårframkomliga områden. Dessa stenfält bildades under slutet av istiden och blocken kommer troligen från något fjäll söder om dalen. Efter att ha flyttats av isen hamnade de till slut på sin nuvarande plats när den is som täckte dalens botten smälte bort. Det är också en vall av enorma stenblock längst in i dalen som dämmer upp sjön Rissajávri längst upp i dalen.

Om Gearggevággis botten består av svårframkomliga stenfält är det desto mer lättframkomligt i lite högre terräng nära de omgivande stupande bergssidorna. Här förekommer förvisso också en hel del block varav nog många genom ras kommit dit långt senare än istiden. Framför allt präglas dock denna del av dalen av frodiga gröna fjällängar i kontrast till de grå stenfälten och bergsstupen på vardera sidan om dessa. Det är här uppe man med fördel vandrar om man vill ta sig upp till Rissajávri, och förutom en någorlunda lättsam vandring får man dessutom god utsikt över såväl dalen som de omgivande fjällen och den lägre terrängen norr om järnväg och europaväg upp mot gränsfjällen mot Norge.

Det finns två stigar genom Gearggevággi som leder fram till Rissajávri, en på vardera sidan av dalen. Den mest frekventerade leden följer dalens östra sida och utgår från E10:an tre kilometer öster om Vassijaure i höjd med järnvägens hållplats Låktatjåkka som den också passerar förbi. Den bjuder därefter på lite kraftigare stigningar upp mot själva dalen och sedan varierande lutningar inne i densamma. Leden är trots minimal skyltning lätt att hitta och korsar inget större vattendrag. Den andra stigen utgår från Vassijaure station och följer dalens västra sida fram till sista branten före Rissajávri. Den har något mindre lutningar än den östra leden, men är inte lika tydlig att se i terrängen. Därtill korsar den flertalet vattendrag som alla i någon grad kräver vadning då broar och spänger saknas.

Vid det här besöket den soliga och relativt varma söndagen den 2 augusti 2020 påbörjades vandringen från Vassijaure station tidigt på morgonen och gick via den västra leden upp mot Rissajávri. Efter någon timme vid sjön och stärkt av den medhavda lunchen gick färden tillbaka via den östra leden ner till Låktatjåkka hållplats. På så vis kunde Gearggevággi avnjutas från båda sidor, naturligtvis till priset av en extra promenad tillbaka till Vassijaure.

38 bilder
Västra leden från Vassijaure station Efter en klar och sval natt grydde en strålande morgon över de västra fjällen och Vassijaure på morgonen den 2 augusti och det fanns ingen anledning att inte utnyttja morgonens relativa svalka i inledningen av dagens vandring. Vid sjutiden på morgonen påbörjades därför färden upp längs med den västra stigen efter att ha passerat genom gångtunneln under spåren och vandrat förbi den ganska omfattande järnvägsbebyggelsen vid sidan av bangården. Den omarkerade stigen är inte alldeles lätt att...


28 bilder
Vid den blå sjön Rissajávri Efter en varm vandring upp genom Gearggevággi och uppför den sista backen nåddes så slutligen den blå sjön Rissajávri. Men sjön är inte bara känd för sin färg utan också för sitt iskalla glaciärvatten som det hör till att stifta bekantskap med på nära håll under ett besök vid sjön. Därför är det inte alldeles konstigt att den varma luften som hittills präglat vandringen byttes i iskalla vindar i samma stund som sjön blev synlig på krönet av den enorma stenvall som dämmer upp hela sjön, vindar...


38 bilder
Östra leden till Låktatjåkka hållplats När sinnena för tillfället var mättade med synintryck efter några timmar vid sjön var det dags att påbörja återfärden ner mot civilisationen. Någon brist på mänsklig närvaro rådde förvisso naturligtvis inte alls vid sjön så här en bit fram på dagen, och ett pärlband med uppskattningsvis ett hundratal andra söndagsvandrare på väg upp mot Rissajávri skulle också bli ett minne från återfärden på den mer välfrekventerade östra sidan av dalen. Här kunde man nu åter bekanta sig med Gearggevággis...