Rivningar i Malmberget

Rivningarna i Malmberget fortsätter i högt tempo även under våren 2022, och bland annat håller kvarteren mellan Gällivarevägen och gropen på att tömmas helt. Konsum Malmbergets gamla lokaler har rivits under vintern, och nu fortsätter arbetena med bostadshusen intill. Här finns några bilder från dess kvarter på det som nyss blivit historia och det som snart kommer att vara ett minne blott tagna den 3 maj.

Rivningen av hörnhuset på Gällivarevägen 3 går mot sitt slut.

Rivningen sedd från korsningen mellan Österlånggatan och Skolgatan.

Nedanför Österlånggatan är den tidigare bebyggelsen till stor del riven, och resten är på väg att gå samma väg. Vart gående hänvisas är oklart bland alla stängsel, kanske till Andra sidan i Gällivare!

Även huset på Skolgatan 3 har nu jämnats med marken, och grannhuset på nummer 1 kan nog snart stå på tur.

En sista vår på Skolgatan i Malmberget?

Utbudet i frysdisken på Konsum i Malmberget är sedan en tid aningen begränsat.

Huset på Kaptensvägen 4 torde ha blivit det sist bebodda i de här kvarteren av Malmberget.

Gamla skyltfönster mot Kaptensvägen gapar tomma alldeles intill den numera rivna Konsum-entrén.

Första våren utan Focus-huset, och tomten gapar tom här norr om Gällivarevägen.

Av Konsums entré återstår intet, och slutet för husen på Kaptensvägen 4 och Skolgatan 1 närmar sig.

Slutfasen av rivningen av huset på Gällivarevägen 3 sedd från norr.

Vy mot Skolgatan från Gällivarevägen där sikten nu är fri sedan Konsumhuset rivits.

Malmberget i Maj 2022, rivningarna i centrum fortsätter med full kraft.

Från huset på Gällivarevägen 3 får man inte längre njuta av utsikten ut över vidderna söderut.

Något längre söderut finns mer bebyggelse som är på väg bort, genom rivning eller som med Frälsningsarméns hus till höger genom flyttning.