Från Malmberget mot Repisvaara

Under natten mot den 15 juli 2020 flyttades det gamla hörnhuset på Österlånggatan 6 i Malmberget till en ny tomt på Repisvaara i södra delen av Gällivare. Transporter av stora byggnader börjar nästan bli vardag i Malmfälten där kulturbyggnader lämnar framför allt Malmberget en efter en. Ändå är det en speciell händelse att se ett stort hus röra sig fram i tätortsmiljön förbi alla tänkbara hinder, och även denna transport drog viss publik längs färdvägen trots den sena timmen.

Vy mot Malmheden och Östra Malmberget från Dundret, något är inte riktigt som vanligt!

Transporten får gå via Nuolajärvikorsningen för att komma fram genom centrum.

Transporten på Nuolajärvivägen i höjd med sameskolan.

Huset rullar förbi Nuolajärvi med ett stort antal bilar i följe.

Transporten passerar korsningen med Klövervägen där flera intresserade slutit upp för att beskåda flytten.

Huset rullar vidare på Nuolajärvivägen in mot centrum.

I korsningen med Messhedsvägen står en lyktstolpe lite i vägen som man med visst besvär lyckas ta sig förbi.

En stund senare rullar byggnaden in på Lasarettsgatan.

Vägen bereds successivt framför transporten.

Ännu en lyktstolpe står lite i vägen strax före brandstationen.

Lösningen här blir att försiktigt luta hela huset så att nocken precis kommer under hindret.

Den breda transporten tar i en del träd längs med Lasarettsgatan vid brandstationen.

En trång passage blir korsningen mellan Lasarettsgatan och Parkgatan (E 45).

En direkt sväng påbörjas men får snart avslutas då man annars håller på att få oväntat besök på Lasarettsgatan 38.

I stället får man fortsätta rakt fram i cirkulationsplatsen.

Här mitt i Gällivares mest centrala vägkorsning kan man ju ställa ett hus!

När hela transporten kommit in i cirkulationsplatsen kan man med några backningsrörelser komma på rätt köl för utfart söderut.

Med transporttrailerns alla styrbara hjul går det att ta sig genom cirkulationsplatsen med endast viss åverkan på de anslutande refugerna.

Transporten har kommit på rätt håll efter denna besvärliga passage och är redo för fortsatt färd.

Husflytt på europaväg 45 som för tillfället spärrats av.

Transporten rullar söderut på Parkgatan i riktning mot Repisvaara.

Man får köra på den sida som ligger längst från lyktstolpar och andra hinder.

Så är det dags att korsa Vassara älv i den annars stilla natten.

Husflytt över Vassara älv på väg från Malmberget till Repisvaara.

Det gamla huset passerar sakta över bron över järnvägen och försvinner upp mot sitt nya hem.