Snösmältning i Lillpite

Efter en mild marsmånad med meteorologisk vår drygt tre veckor tidigare än normalt stannade snösmältningen av när april började kyligt. Därmed blev snötäcket i södra Norrbottens kustland kvar även större delen av april, ungefär enligt normalt tidsschema. Efter en lång vinter kommer till slut ändå den tid då snötäcket inte längre kan stå emot allt högre temperatur, allt högre stående sol och nederbörd i form av regn. Till slut kommer den tid då marken under åter blottas efter att ha varit dold många månader och nejden fylls av återvändande fåglar. Då gäller det för skidåkaren att ta vara på det sista skidföre som bjuds på ett tag, och när det kan göras i strålande sol ackompanjerat av storspovens sköna sång blir det en fin avslutning på en lång skidsäsong.

Bilderna nedan är tagna den 28 april 2012.

Ett tidigare välfrekventerat skoterspår håller ännu för trycket från ett par skidor och dämmer också upp en vattensamling.

Gölaberget speglas i en vattensamling.

Ett par lador omgivna av en vattensamling som fortsätter även in under snötäcket.

Vattensamling vid ladväggen.

Två karakteristiska profiler i Lillpite.

Ett vattenflöde nöter bort snötäcket i dess väg.

Luckorna i snötäcket kring ladorna i Lillpite blir allt fler och allt större.

Smältvattnet samlas istället i lägre terräng.

En lada med Lillpite by i bakgrunden och Skogsberget och Snöberget vid horisonten.

Skidföret sinar när plöjningen tittar fram allt mer.

Platt åkermark med vattensamlingar.

Den större vattensamlingen på den flacka plöjningen.

Ett par änder simmar över de gamla skoterspår som nu har dränkts under smältvattnet.

En snöbro över ett dike höll för en skidöverfart, men hållbarheten kan inte garanteras någon längre period.

I skoterleden längre västerut fanns däremot ingen möjlighet till passage utan blöta fötter.

En vattenvirvel har bildats där smältvattnet forsar fram.

Smältvattnet som forsar fram har skurit av skoterleden.

Den som följer skyltens budskap blir garanterat blöt.

De plöjda jordarna värms upp och påskyndar snösmältningen.

Fågelsammanträde på tråden i ett solbadande Lillpite.

Ladväggarna sprider värme och smälter intilligande snö snabbare.

Vattensamling bland ladorna.

Snön i slänterna har smält till vatten och runnit till flackare mark.

Den tillfälliga lilla insjön med Gölaberget i fonden.

Den plöjda jorden står under vatten.

Skoterspåren står ännu för viss stabilitet men håller även de på att ge vika.

Så här sent på året består snötäcket av iskorn och vatten snarare än snökristaller, en blöt historia även om man håller sig borta från vattensamlingar.

Det är dags att säga farväl till ännu en skidsäsong som har innehållit många fina turer i det vackra landskapet i Lillpite.