Toppvandring på Dundret i midnattssol

Sommarsolståndet 2014 inföll mitt på dagen den 21 juni och det borde också ha varit det ljusaste dygnet för året. Över Gällivare och Dundret hindrade dock moln midnattssolen från att synas under såväl natten före som delar av natten efter sommarsolståndet, så när den tilläts stråla obehindrat hela den följande natten måste det ha blivit årets ljusaste. Från bergets fem olika toppar har man goda möjligheter att njuta av det speciella nattljuset under det som egentligen är en enda en och en halv månad lång polardag. Möjligheten utnyttjades genom en vandring till alla topparna under tre och en halv inte speciellt mörka nattimmar mellan den 22 och 23 juni.

Vid 23.20-tiden rullade den dagliga bussen till Fjällstugan upp mot bilvägens högsta punkt, här lämnade jag dock detta turiststråk bakom mig.

På väg mot Stora toppen som första etapp på denna promenad.

Åke på toppen-stugan på Dundrets högsta punkt, Stora toppen.

Rummet du kanske söker finns här mitt på fjället.

Dundrets skugga över skogs- och myrlandskapet i sydost.

Aitikgruvan är väl synlig från Stora toppen.

Leden mot Västtoppen försvinner iväg västerut.

Ännu en timme återstår tills solen står som lägst, men höjdskillnaden är marginell. En molnbank vid horisonten gör dock att den ser ut att stå lägre än den gjorde.

Höjdryggen västerut mot Kelvatoppen och Västtoppen som syns längst bort i bild.

Vy mot sjöarna Kelvajärvi till vänster och Njiehtsakjávvre till höger med europaväg 45 där emellan.

Leden mellan topparna sedd österut mot Stora toppen.

Vy mot den lägre inre delen av fjället med Lilla toppen till vänster och Linbanetoppen till höger.

Vy mot Lilla toppen med bebyggelsen i Malmberget synlig i bakgrunden

Terrängen är mestadels jämn och lättvandrad, men vissa uppstickande blockiga klippbranter finns.

Klippblock strax öster om Kelvatoppen.

Vy mot Stora toppen genom de märkliga bergformationerna på Kelvatoppens östra sida.

Vy i samma riktning som ovan, men här syns även Linbanetoppen vid vänster bildkant.

Vy mot Stora toppen från Kelvatoppens östsluttning.

Lilla toppen och Linbanetoppen sedda från Kelvatoppen.

Solsken över Västtoppen sedd från toppröset på kelvatoppen strax efter midnatt.

Vy västerut mot sjön Njiehtsakjávvre från Kelvatoppens nordvästsluttning.

Midnattssol över dalgången mellan Kelvatoppen och Västtoppen.

Den utlöpande höjden Storudden sedd från Västtoppens sydsluttning med europavägen i bangrunden.

Vy mot Linbanetoppen vid Västtoppens toppröse.

Linbanetoppen till vänster och Stora toppen till höger sedda från Västtoppen med de lägre delarna av kalfjället däremellan.

Stora toppen och den höjdrygg som promenaden hittills gått på.

Midnattssolen sedd från Västtoppen över Sikträsket.

Vy mot Vassaraträsk och Gällivare med Lilla toppen till höger.

Sjöarna Kelvajärvi och Saivo med solbelysta stenar i förgrunden.

Väg E45 och sjön Njiehtsakjávvre sedda från Västtoppen.

Skuggspel i den nattliga solen, Kelvatoppen till vänster.

Ett gammalt vindskydd finns intill bergknallen på Västtoppen.

Vy mot Gällivare från Västtoppen.

Stenbranten på Västtoppens östra sida, Kelvatoppen till vänster.

Leden mot Björnfällan korsar dalgången omedelbart öster om Västtoppen där snön nyligen tinat bort.

Återblick västerut mot Västtoppen från andra sidan dalen.

Hjortronen blommar på myrmarkerna på fjället.

Leden går över ett par små höjder med myrmark där emellan.

Leden sedd i riktning mot Västtoppen som dock här är dold bakom den högre av de två mellanliggande höjderna.

De högre delarna av fjället är belysta av midnattssolen, Stora toppen till höger.

Leden sedd i riktning mot Västtoppen.

Midnattssol över Dundret.

Efter att ha korsat vägen fortsätter leden genom våtmarker som här låg i Lilla toppens skugga, Stora toppen skymtar mitt i bild.

Dalen söder om Lilla toppen som bilvägen går genom, i förgrunden är det liksom i de flesta lägre delar av kalfjället ordentligt blöt terräng.

På väg upp mot Lilla toppen rullade bussen åter ner från fjället, klockan hade nu passerat 01, och våffelkaféet i Fjällstugan hade därmed stängt.

Vägen i Lilla toppens skugga med Stora toppen mitt i bild.

Vy mot Linbanetoppen från Lilla toppens sydsluttning.

Vy mot Kelva- och Västtoppen från samma sluttning med vägen längst ner i dalgången.

Vägens brantaste parti vid trädgränsen med Västtoppen i bakgrunden.

Vy mot Stora toppen från Lilla toppens sydsluttning.

Vy mot Väst- och Kelvatoppen på väg upp på Lilla toppen, där emellan syns de mindre höjder leden från Västtoppen passerar över.

Skuggspel i fjällsluttningen.

Molnformationer över Lilla toppen.

Midnattssolen i Lilla toppens nordsluttning med Vassaraträsket till vänster.

Gällivare sett från Lilla toppen.

Vy mot nordväst mot Sikträsket, längre bort syns strålkastare från ett tåg på väg söderut.

Solsken över Lilla toppen vid 01.20-tiden.

Vy mot Gällivare och Vassaraträsket från Lilla toppen.

Lappljung i blom.

Krypljungen blommar också.

Vy mot Linbanetoppen från Lilla toppen.

Vy mot Kelvatoppen till vänster och Västtoppen till höger från Lilla toppen.

Västtoppen i midnattssolsljus.

Flaggstången på Lilla toppen har sett sina bästa dagar.

Vy mot Linbanetoppen från den östra höjden på den tvådelade Lilla toppen, i bakgrunden syns Harrträsket och längre bort Aitik.

Vy mot nordväst mot Sikträsket från samma plats.

Den något högre huvudtoppen på Lilla toppen med Västtoppen i bakgrunden sedd från höjden i öster.

Skuggan från Lilla toppen i dalgången upp mot Stora toppen.

Solsken över Gällivare sett från Lilla toppens östra del.

Lilla toppen har branta sluttningar åt de flesta håll.

Brantan på Lilla toppens nordöstra sida med Linbanetoppen i bakgrunden.

nedanför branten kommer den gamla skidliften väster om nuvarande skidsystem upp.

Sommarhimmel bakom den gamla liften.

Lilla toppen sedd från höjden som löper ut österut ovanför Björnfällan.

Det plana området sett västerut med Västtoppen synlig i fjärran.

Vy söderut med Stora toppen till vänster, här för första gången lätt skuggad av de dimmoln som börjat dyka upp över samtliga toppar.

Vy österut mot Linbanetoppen från samma plats.

Vandringens lägsta punkt blev korsandet av Soldalens våtmarker.

Övre delen av Soldalen med Kelva- och Västtoppen längst bort.

Leden över höjdryggen nordväst om Soldalen.

Vy mot Linbanetoppen från Soldalen.

Vattnet strömmar friskt i bäcken som snart ska störta ner genom den djupa dalravinen ner från fjället.

Enstaka snöfläckar ligger ännu kvar från den gångna vintern.

Snö och midnattssol är ingen ovanlig kombination.

Dags att lämna skuggan och gå sista stigningen upp till Linbanetoppen.

Lilla toppen sedd från Linbanetoppens västsluttning.

Vy norrut från sluttningen, Björnfällan skymtar mitt i bild.

Sol, skugga och mörka dimmoln.

Dimmolnen börjar nu dölja radiomasten och skugga Linbanetoppen.

Ännu en snöfläck i nordsluttningen.

Vy västerut i dalen mellan Lilla toppen till höger och Västtoppen utanför vänster bildkant.

Solen har slagit i dimmolnstaket sett från min höga position medan den ännu strålar obehindrat i lägre terräng.

Solstrålar över Gällivare sett från Linbanetoppens nordsluttning, Björnfällan i förgrunden.

Nattsol över Gällivare sett från Linbanetoppen.

Vy mot Lilla toppen och Västtoppen längst till vänster från Linbanetoppen.

Vy mot Stora toppen från Linbanetoppen, topprundan på fjället är snart fullbordad.

Solen skiner över skogarna öster om Dundret.

Harrträsket sett från skidbackarnas övre del.

Fjällstugan med magnifik utsikt över Gällivare, några våfflor fanns dock inte längre att köpa i denna sena eller tidiga timme.

Ännu en vy mot det speciella ljuset i norr.

Även västerut skiner solen för fullt.

En avslutande vy mot Gällivare från höjden strax sydväst om Linbanetoppen.

Ut i solen igen på väg hem i branten vid trädgränsen, men så här vid tio i tre kan det knappast längre kallas midnattssol.

Molnen visade sig också vara mycket lokala och låg som en mössa över Dundret.